Home / Personals / Services
Report Abuse | Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A207445

Moderator, konfrencier , konsten att tala, föreläsare - moderatorn.se (Sweden, Sweden, Other Countries)

5: (Not Provided)
 

Nathalie Beser är moderata i dina händelser eller program. Vi är på plats genom Almedalveckan på Gotland. Våra tjänster är moderata, producenter för konferenser och seminarier och föreläsning inom specifika områden.

moderator »It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
30 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox